Medi Ambient

L’objectiu principal d’aquesta comissió és  prendre consciència del medi on vivim, oferir coneixements ecològics, actituds i valors que ajudin a prendre compromisos i responsabilitats orientades a l’ús racional dels recursos per tal d’aconseguir un desenvolupament adequat i sostenible.

Una comissió orientada a ajudar en la millora de la gestió de materials, a través de la REDUCCIÓ de residus, REUTILITZACIÓ I RECICLATGE de materials.

medio-ambiente-portada plant in the hand on natural background img_4809