Salut i Nutrició

L’objectiu de la comissió Salut i Nutrició és potenciar la incorporació d’estratègies positives de la salut en el marc de l’escola.

Es  pretén  afavorir  maneres de vida sanes i opcions, realistes i atractives alhora, en matèria de salut i nutrició.  Una comissió orientada a  ajudar a desenvolupar el sentit de la responsabilitat individual, familiar i social, proporcionant els coneixements i les habilitats indispensables per adoptar decisions responsables en matèria de salut i nutrició.

images4