Socialització de Llibres

PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ

La socialització de llibres de text, així com tot tipus de material educatiu, té com a objectiu fomentar actituds i valors al voltant del reciclatge i el respecte pel medi ambient. La filosofia que persegueix és principalment allargar la vida útil dels materials i potenciar el fet de compartir i respectar. 

Aquest projecte, presenta altres avantatges per a les famílies, donat que tot reciclant i allargant la vida útil dels llibres, la despesa econòmica per a la seva adquisició és molt inferior respecte a la compra d’exemplars nous cada curs.

Altres puntualitzacions:

  • Els llibres poden ser aprofitats al llarg d’un període de quatre cursos, com a mínim.
  • Les famílies amb les seves quotes creen un fons que permet fer una compra per a la renovació o reposició dels llibres que es fan malbé.
  • Es tracta d’un projecte que involucra a alumnes-família-escola.
  • Per poder acollir-se al projecte, les famílies hauran d’estar al corrent de pagament de la quota de l’AMPA i de les quotes del centre.
  • Els llibres de text reutilitzats passen a ser propietat de l’escola.
  • En el cas que una família incompleixi l’obligació de conservació i no respecti el compromís de restitució dels llibres malmesos, quedarà exclosa del projecte.
  • Des de les aules, es fa una feina de seguiment dels llibres per tal que arribin en bon estat a final de curs.
  • Hi ha una comissió pel seguiment i gestió dels llibres de text formada per mares i pares de l’Ampa. La comissió té establert un sistema de revisió i catalogació del llibres que determina el seu estat de conservació.

DECÀLEG PER AL BON MANTENIMENT DELS LLIBRES DE TEXT

 1. Tots els llibres de text són propietat del centre. L’alumne i la família són responsables dels llibres durant el curs escolar.

2. Cada llibre porta una etiqueta que l’identifica. No l’arrenquis. És necessària per controlar tota la vida útil del llibre.

3. Escriu el teu nom als llibres amb llapis.

4. Els llibres s’han de folrar amb plàstic no adhesiu. No trenquis ni espatllis els folres.

5. Si es fa malbé o es perd un llibre, comunica-ho al tutor/a el més aviat possible. En cas de pèrdua d’algun llibre se n’haurà de comprar un de nou.

6. No escriguis als llibres, ni marquis els fulls amb plecs. Utilitza punts de llibre.

7. Copia i fes els exercicis en un quadern.

8. Al final de curs s’han de tornar tots els llibres al centre.

9. Cal tenir cura dels llibres en tot moment. Heu de tenir sempre els llibres guardats correctament, no els heu de deixar a la classe.

10. Conserva’ls tal i com a tu t’agradaria trobar-los. Si tots hi col·laborem, aprofitarem els llibres durant molts anys.